Kategoria: Ajankohtaista

Finland’s concrete stock binds approximately 3.8 million

By 2018, Finland’s concrete stock had sequestered 3.8 million tonnes of carbon dioxide. Of this, 3.5 million tons has been bound to buildings. The carbon stock has grown quite steadily, and the annual carbon sink of concrete is approx.  60 kt (CO₂), which corresponds to about 7 % of the total emissions of Finnish cement production.  These calculations do not take into account the effect of crushed recycled concrete.

Lue lisää

Suomen betonikanta sitoo n. 3,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia

Suomen betonikanta oli vuoteen 2018 mennessä sitonut 3,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tästä 3,5 miljoonaa tonnia on sitoutunut talokantaan. Hiilivarasto on kasvanut varsin tasaisesti ja vuotuinen betonikannan hiilinielu on n. 60 kt (CO₂), mikä vastaa n. 7 % Suomen sementtituotannon kokonaispäästöistä. Näissä laskelmissa ei ole huomioitu purkubetonin vaikutusta hiilinieluun.

Lue lisää

Carbon Sequestration in a Mass of RCA

By manipulating the particle distribution of crushed concrete in a large mass, it is possible to influence the internal conditions of the pile and thus promote carbonation. Even in conventional crushed concrete, where the entire particle distribution is present, carbon dioxide is clearly present even in the deeper layers of the mass, although carbonation is slower. The sifted mass dries quickly, so sheltering from direct rain may be unprofitable in relation to the cost. The humidity conditions of ordinary crushed concrete remain a question. Based on the results obtained, it is a good idea to start calculations on how crushed concrete could be used in applications and stored and how it would affect the carbon sequestration of recycled concrete.

Lue lisää

Hiilensidontaolosuhteet betonimurskemassassa

Manipuloimalla betonimurskeen partikkelijakaumaa suuressa massassa pystytään vaikuttamaan kasan sisäisiin olosuhteisiin ja näin edistämään karbonatisaatiota. Myös tavanomaisessa murskeessa, jossa koko partikkelijakauma on läsnä, hiilidioksidia on massan syvemmissäkin kerroksissa selkeästi, joskin karbonatisoituminen on hitaampaa. Seulottu massa kuivuu nopeasti, joten suoralta sateelta suojaaminen voi olla suhteessa kustannuksiin kannattamatonta. Tavallisen murskeen kosteusolosuhteet jäivät vielä kysymykseksi. Saatujen tulosten perusteella on hyvä lähteä laskemaan, miten mursketta voisi käyttää ja varastoida ja miten se vaikuttaisi kierrätysbetonin hiilensidontaan.

Lue lisää

”The Mother Pilot” @ Topinoja, Turku

Betonimurske on useissa tutkimuksissa todettu olennaiseksi vaiheeksi betonin hiilensidontaa ajatellen. Tätä vaihetta on kuitenkin tutkittu hyvin vähän ja siksi Turun Topinojalle on pystytetty tutkimus, jonka tuloksilla on tarkoitus pystyä mallintamaan hiilensidontaa murkeessa sekä tutkia tapoja hiilinielun optimoinnille erilaisissa sovelluksissa.

Lue lisää

Tutkimustuloksia maailmalta

Ilman hiilidioksidi reagoi sementin kanssa ja sitoutuu betoniin pysyvästi; betoni onkin suuri ja jokseenkin tuntematon hiilinielu. Laaja kirjallisuustutkimus antaa vahvan pohjan jatkotutkimuksille ja -toimille projektissa. Lue lisää tutkimustuloksista…

Lue lisää

Betoniko hiilinielu?

Hiilen sitoutumisen aiheuttava ilmiö, betonin karbonatisoituminen, on tunnettu jo pitkään, mutta sitä ei ole otettu huomioon ilmakehän hiilidioksidia alentavana tekijänä. Katso video aiheesta.

Lue lisää

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.