Betoniko hiilinielu?

28.05.2019 Tiina Kaskiaro

Hiilen sitoutumisen aiheuttava ilmiö, betonin karbonatisoituminen, on tunnettu jo vuosikymmeniä, mutta sitä ei ole ymmärretty ottaa huomioon ilmakehän hiilidioksidia alentavana tekijänä. Ilmiö voi olla ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta merkittävä, koska koko olemassa oleva betonirakennekanta sitoo jatkuvasti hiilidioksidia siltä osin, kun se on kosketuksessa ilmaan. Video on osa Betoniteollisuus ry:n CO2ncrete Solution -osahanketta EU:n LIFE-ohjelmasta rahoitusta saavassa CANEMURE-hankkeessa.

Lue lisää karbonatisoitumisesta »