Tutkimushankkeen sisältö

EU:n Life-ohjelmaan kuuluva Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeella pyritään edistämään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia Suomessa.

Betoniteollisuus ry:n toteuttama osaprojekti CO2ncrete Solution keskittyy hiilidioksidin sitoutumiseen betonirakenteisiin.

Tällä sivulla esittelemme tarkemmin tutkimuksen tavoitteita, tutkimuksen etenemistä ja saatuja tuloksia.