Betoniin ilmakehästä sitoutuneen hiilidioksidin määrittäminen

Sementin valmistusprosessista johtuen, betonin sisältämä hydratoitunut sementti ja ilmakehän hiilidioksidi eivät ole termodynaamisessa tasapainossa, vaan reagoivat keskenään muodostaen stabiilimpia reaktiotuotteita. Kuvaajassa on esitetty hydratoituneen sementin reaktiotuotteet hiilidioksidin kanssa.

Betonin faasien muodostuminen

Betonin sitoma hiilidioksidi voidaan ottaa huomioon betonin koko elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä arvioitaessa, jos voidaan osoittaa ilmakehästä sitoutuneen hiilidioksidin määrä. Tämän määrittäminen ei kuitenkaan ole täysin yksinkertaista, koska betonissa esiintyy karbonaatteja myös muista syistä. Tyypillisesti sementtiin lisätään kalsiumkarbonaattia parantamaan sementin rakeisuutta. Lisäksi kalkkikiveä voidaan käyttää fillerinä betoninvalmistuksessa. Myös betoniin käytettävä kiviaines voi sisältää karbonaatteja.

Jotta betonin sitoma hiilidioksidi voidaan määrittää tarkasti, tulee betonista kyetä määrittämään kaikki faasit, joihin hiilidioksidia kykenee sitoutumaan sekä erottaa ilmakehästä peräisin oleva hiilidioksidi fossiilisista karbonaateista.

Kokonaiskarbonaatin määritysmenetelmäksi valittiin termogravimetria massadetektorilla, jolla selvitetään missä betonin faaseissa sitoutunutta hiilidioksidia löytyy. Löydettyjen karbonaattien erottelu fossiilisiin ja ilmakehästä peräisin oleviin selvitettiin kiihdytetyllä massaspektrometrialla.

Kehitetyllä menetelmällä siis pystytään varsin tarkasti määrittämään betoninäytteen ilmakehästä sitoutuneen hiilen määrä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, kun tutkitaan kierrätysbetonia, jonka alkuperä on hyvin harvoin tiedossa.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Lisätietoa tietosuojaselosteessa.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujen teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa tuotteistamme kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.